Search a CodePlex project


Chương trình chơi caro

Một chương trình đánh caro như ở ngoài đời
sẽ có 2 đối thủ đấu với nhau trên 2 máy
sẽ có một máy làm trọng tài tùy 2 người chơi chọn
có 2 chương trình client sẽ giao tiếp với chương trình trọng tài trên máy trọng tàiNot affiliated with Microsoft and CodePlex
To remove your project or any question, please contact us: [email protected]