Search a CodePlex project


Project Description
7tin.net one project that every Businessman can open a shop and sale everything.
It's free.


Đây là một dự án hỗ trợ việc phát triển xây dựng một cộng đồng lớn mạnh cho sự phát triển sau này của công nghệ thông tin, thương mại điển tự, chứng thực số và những thứ có thể trao đổi, giao dịch qua mạng một cách an toàn, tin tưởng cho Việt Nam
This project is currently in setup mode and only available to project

Project được chứng thực của Ms PL free open source.

Thành viên phát triển:
- Sonrobby
- MinhdtNot affiliated with Microsoft and CodePlex
To remove your project or any question, please contact us: [email protected]